ارتباط با ما


گروه بازیهای سبز از تمامی نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده استقبال میکند و برای پیشبرد اهداف خود به یاری تک تک شما سبز اندیشان گرامی احتیاج دارد. ما در زمینه طراحی هنری و تولید تصاویر و محتوای گرافیکی، ایده های هنری، برنامه نویسی وب و حتی برنامه نویسی گرافیکی به یاری شما عزیزان چشم داریم.

برای ارتباط با گروه میتوانید علاوه بر ارسال نظر در بخش نظرات به آدرسهای زیر نیز پست الکترونیکی ارسال کنید:
green_games_group@yahoo.com
green.games.group@gmail.com